Carl Maria von Weber


Nemecký skladatel zacínajícího romantismu*. První provedení jeho opery* Carostrelec 18. cervna 1821 bylo historickým okamžikem - byl objeven romantický hudebne dramatický sloh. V dobe, kdy klasicismus v symfonické* a komorní* hudbe vrcholí a v opere vládne italská opera reprezentovaná skladateli Spontinim a Rossinim , pusobila premiéra* Carostrelce jako šok. Je nová volbou námetu, melodikou i orchestrací - zkrátka romantická.
Weber byl synem kocujících umelcu (divadelního reditele-herce a zpevacky). V mládí bohém, pozdeji milující manžel a otec, obdivovaný klavírista, nárocný dirigent* a úspešný skladatel, organizátor a kritik. Když na jedné z koncertních cest navštívil v lednu 1813 Prahu a bylo mu nabídnuto vedení pražské opery, Weber prijal. Tri léta potom prožil v Praze jako kapelník Stavovského divadla, vybudoval tu široký repertoár* a vrátil pražské opere vynikající povest, kterou byla známá v dobe Mozartovi . Úcastnil se pražského koncertního života také jako klavírista i dirigent a pusobil i jako novinár. A také zde pilne komponoval - napríklad Concertino* pro lesní roh a orchestr*, op. 45 nebo Kvintet* pro klarinet*, dvoje housle*, violu* a violoncello*, op. 34.
V Praze prožil velkou lásku, v Praze se v kostele sv. Jindricha oženil, byl tu dobre existencne zajišten. Presto však nikdy nepocítal s tím, že by se v Praze usadil natrvalo. Z Prahy odešel do Dráždan, kde byl jmenován reditelem nove zrízené nemecké opery. Napsal tam své nejúspešnejší opery (Carostrelec, Euryanta, Oberon) a v Dráždanech také jako 40 letý zemrel na tuberkulózu. Pri slavném pohrbu mu vzdal poslední poctu R. Wagner .
Napsal celkem 9 oper, 28 jiných dramatických del, 8 kantát*, 4 mše*, mnoho písní*, balad*, romancí*, sboru*, dve symfonie*, predehry*, orchestrální tance*, koncerty* a koncertní kusy pro sólové* nástroje, komorní* skladby, sonáty* a obsáhlé dílo klavírní; jiste znáte populární "Vyzvání k tanci ".

 

(Z knihy Ludmily Vrkocové "Slovnícek hudebních osobností")