Viotti Giovanni Battista

 

italský houslista a skladatel (12. 5. 1755 Fontanetto Po-3. 3. 1824 Londýn). Pocházel z prostých poměrů, hudební základy mu poskytl otec; přízeň turínské šlechtické rodiny mu umožnila studia u Paganiniho, s nímž nastoupil 1780 koncertní cestu Evropou. Pobýval v Drážďanech, Berlíně a Darmstadtu, přes Varšavu dospěl do Petrohradu, kde hostoval u dvora Kateřiny II. 1782 se usadil v Paříži, kde působil také jako pedagog (Baillot, Rode) a divadelní ředitel. V této profesi se po revoluci uplatňoval se střídavým úspěchem také v Londýně. Jako jeden z předních houslistů své doby hrál především své neosobité, ale technicky vyspělé koncerty (27), sonáty (18), dále dueta, kvartety aj.

 

Použitá literatura:http://move.to/klasika