Sibelius Jean (1865-1957)

 

 

V roce 1893 vyšla první finsky psaná hudebně historická práce Přehled západoevropské hudby, v níž autor Martin Wegelius musel konstatovat, že finská národní umělecká hudba ještě neexistuje. O pouhé tři roky později však již měla premiéru symfonická legenda Jeana Sibelia Labuť z Tuonely a finská národní hudba byla na světě. V symfonických bácích náměty eposu Kalevala se Sibelius vědomě zapojil do vlasteneckého úsilí za národní autonomii a pložil základy domácí hudební kultury. Stal se vůdčí osobností své umělecké generace, těšil se ve Finsku všeobecné úctě a lásce a jeho hudba pronikla velmi brzy do celého světa.

 


Použitá literatura: Booklet k CD Houslové koncerty Jaroslav Holeček.