Felix Mendelssohn

 

Jeho geniální schopnosti se projevily již v dětstkém věku, takže jej obdivovali takoví uěmlci ako Johann Wolfgang Goethe a Heinrich Heine. Ignaz Moscheles si dokonce poznamenal do svého deníku: Co jsou všechny zázračné děti proti tomule chlapic? Vždyť on je již hotovým umělcem!" Dospívající jinoch měl totiž hotových třináct symfoiíí pro smyčdce (a právě dokončil svou první velkou symfoii c mol op.11), pět instrumentálních koncertů, z toho eden houslový v tónině d-moll, a celou řadu dalších skladeb komorních. Jako šestnástiletý vytvořil jedinečný smyčcový oktet, dílo ve svém oboru nikdy nepřekonané, a o rok později slavnou předehru ke Snu noci svatojánské. Vyrostl v Harmonickém protředí, zahrnovám láskou a péčí velmi zámožnýc rodičů a vmládí nepoznal ani stín nepřízně osudu. Svůj životní pocit ničím nezkaleného štěstí, okouzlení krásou mění a nadšení z vlastních tvůrčíc schopností pak vyzpíval ve své udbě. Nehledejme v ní filozofické hloubky niternýc meditací Beethovenových. Je to hudba jiého rodu, ale i ona pramení z hloubi umělcovy duše tak, jako se voda nezadržitelně dere z hlubin země, až vytryskne jako křištálovy pramen.