Charles Gounod

Francouzský skladatel. Zatímco repertoár* Velké opery v Paríži ovládala pompézní díla Meyerbeerova a dalších skladatelu tzv. "velké opery", mela v breznu 1859 v parížském Theatre Lyrique [teatr lirik] premiéru* opera* Ch. Gounoda, dosud známého jen jako varhaníka a skladatele hudby chrámové*. Jmenovala se Faust a Markétka a její triumfální úspech zmenil autorovu životní dráhu i další osud francouzské opery. Skladatel tehdy poprvé cerpal námet z overeného klasického díla (i pozdeji se obracel ke Goethovi, Shakespearovi, Moliérovi). Nemel však ctižádost vyjádrit svou hudbou filozofickou hloubku díla, ale soustredil se na lyricnost situací, hloubku citu. A to se mu podarilo. Stal se tak zakladatelem "opéra lyrique", smeru, který syntézou dobrých stránek opery vážné (seria*) i buffy* posunul v osudném okamžiku "velkooperní" krize francouzskou operu opet kupredu. Obrodné poslání této Gounodovy opery (ale i jiných, napr. Romeo a Julie, Filemon a Baucis, Lékar z donucení ) pocítily všechny evropské operní scény, vcetne ceské, a to brzy po parížských premiérách. Na jevišti Prozatímního* divadla poprvé dirigoval Fausta a Markétku B. Smetana . V repertoáru ceských zpeváckých* spolku zdomácnela pozdeji i Gounodova oratoria* a sbory*.

 

(Z knihy Ludmily Vrkocové "Slovnícek hudebních osobností")